solmizacija – značenje

 

solmizacija (francuski solmisation) – u muzici: način čitanja nota pri kojem svakom stupnju lestvice odgovara po jedan slog; metoda pamćenja tonske lestvice (tonovi solmizacije – tonovi dijatonske lestvice (do, re, mi, fa, sol, la, si)).