somnambul – značenje

 

somnambul (novolatinski somnambulus):
1) onaj koji boluje od mesečarstva, koji hoda i spava, mesečar;
2) figurativno: onaj koji se predaje sanjarijama, maštarijama, koji je daleko od stvarnog sveta, sanjar, zanesenjak.

 

somnambulizam – hodanje u snu, mesečarstvo.