somnambul – značenje


somnambul (novolatinski somnambulus):
1) u medicini: onaj koji boluje od mesečarstva, koji hoda i spava, mesečar;
2) figurativno: onaj koji se predaje sanjarijama, maštarijama, koji je daleko od stvarnog sveta, sanjar, zanesenjak.