sonar – značenje

 

sonar (engleski sonar, skraćeno od so(und) n(avigation) a(nd) r(anging)):
1) u tehnici: aparat koji pomoću ultrazvuka otkriva predmete pod vodom, locira brodove, riblja jata i sl., ultrazvučni lokator; aparat za merenje dubine mora;
2) u biologiji: sposobnost eholokacije kod nekih životinja (delfini, šišmiši).