sonata – značenje

 

sonata (italijanski sonata) – u muzici: veća instrumentalna kompozicija za jedan ili dva solo instrumenta, sastavljena obično od tri ili četiri stava međusobno različita po sadržaju, obliku, tempu i tonalitetu.

 

sonatina (italijanski sonatina) – u muzici: mala sonata, obično kao vežba za sviranje na klaviru.