sonatina – značenje

 

sonatina (italijanski sonatina) – u muzici: mala sonata, obično kao vežba za sviranje na klaviru.