sonet – značenje

 

sonet (italijanski sonetto) – u književnosti: lirska pesma od četrnaest stihova raspoređenih u četiri strofe, od kojih prve dve strofe imaju po četiri stiha, a poslednje dve po tri.

 

sonetni, -a, -o – koji se odnosi na sonet (sonetni venac – niz od petnaest soneta povezanih zajedničkim motivom i zajedničkim stihovima, sastavljenih tako da svaki naredni sonet počinje završnim stihom prethodnog, a svih četrnaest početnih stihova čine petnaesti (magistralni) sonet).