spazam – značenje

 

spazam (grčki spasmós) – u medicini: stezanje mišića, grč, trzaj.

 

spazmatičan, -čna, -čno – koji se odnosi na grčeve; koji ima oblik grča; koji pati od grčeva, sklon grčevima.