specifikacija – značenje

 

specifikacija (srednjovekovni latinski specificatio):
1) potanko, detaljno navođenje pojedinosti (koje čine celinu), opis i pregled specifičnih osobina nečega;
2) posebno označavanje;
3) razvrstavanje.