špedicija – značenje

 

špedicija (nemački Spedition od italijanskog spedizione) – slanje, otpremanje, odašiljanje robe.

 

špediter (nemački Spediteur od francuskog expediteur):

1) onaj koji otprema, odašilje robu, prevoznik;

2) onaj koji organizuje prevoz i reguliše carinske i druge obaveze.