špediter – značenje

 

špediter (nemački Spediteur od francuskog expediteur):
1) onaj koji otprema, odašilje robu, prevoznik;
2) onaj koji organizuje prevoz i reguliše carinske i druge obaveze.