spektar – značenje

 

spektar (latinski spectrum, prema specere – posmatrati):
1) u fizici: skup raznobojnih traka koje nastaju prelamanjem svetlosnih zrakova kroz prizmu;
2) u fizici: raspon zračenja ili talasa po frekvencijama (npr. zvučni spektar, elektromagnetni spektar);
3) figurativno: niz, skala, raspored, raznovrsnost (ceo spektar mogućnosti).