spirala – značenje


spirala (srednjovekovni latinski spiralis):
1) kriva linija koja pravi niz jednakih zavijutaka oko neke ose ili niz sve većih zavijutaka oko jedne tačke u ravni, zavojnica;
2) predmet (žica, nit i sl.) takvog oblika;
3) akrobacija koja se izvodi avionom tako što se pri spuštanju okreće oko zamišljene ose;
4) u medicini: spiralno oblikovana naprava, obično od plastičnog materijala, koja služi kao sredstvo za kontracepciju.