spiritizam – značenje

 

spiritizam (novolatinski spiritismus):
1) verovanje u duhove, u zagrobni život umrlih i u mogućnost komunikacije s njima pod određenim uslovima;
2) prizivanje duša umrlih, postupci namenjeni opštenju s dušama pokojnika.

 

spiritist(a) – onaj koji se bavi spiritizmom.

 

spiritistički, -a, -o – koji se odnosi na spiritizam i spiritiste (spiritistička seansa – skup više osoba s medijumom koji treba da prizove duhove pokojnika).