špiritus – značenje

 

špiritus (nemački Spiritus) – vrsta alkohola koji se dobija procesom alkoholnog vrenja skrobnih i šećernih sirovina (voćnih sokova, skroba, melase, celuloze) i sintetičkim putem.