spondej – značenje

 

spondej (grčki spondeîos) – u metrici: stopa od dva duga sloga u stihu.

 

spondejski, -a, -o – koji se odnosi na spondej (npr. spondejski stih).