stalaktit – značenje

 

stalaktit (novolatinski stalactites) – u mineralogiji: viseći kameni (uglavnom krečnjački) izraštaj u obliku ledenice, rese i sl., koji nastaje taloženjem u pećinama na mestu odakle kaplje voda zasićena kalcijumom i ugljen-dioksidom.