štambilj – značenje

 

štambilj (italijanski stampiglia) – pečat, žig.

 

štambiljati – udarati pečate, pečatirati.