stereometrija – značenje


stereometrija (grčki stereometría):
1) deo geometrije koji proučava uzajamni položaj linija, ravni i tela u prostoru;
2) merenje zapremine tela.