stigmate – značenje


stigmate (grčki stígma, gen. stígmatos) – u religiji: krvave rane koje se javljaju na telu (obično na šakama) po uzoru na rane raspetoga Hrista.