štimung – značenje


štimung (nemački Stimmung):
1) prijatna atmosfera u društvu, dobro raspoloženje, lep ugođaj (stvoriti štimung);
2) u umetnosti: poseban utisak koji pobuđuje neko umetničko delo; raspoloženje, ugođaj koji stvara slika nekog predela u različitim okolnostima (npr. u sutonu, na mesečini).