stipsa – značenje


stipsa (grčki stýpsis):
1) u hemiji: alkalni sulfat dva metala (najčešće kalijuma i aluminijuma), kiseli kamen, alaun, kocelj; upotrebljava se u industriji (za proizvodnju hartije, za štavljenje kože i sl.), za dezinfekciju, za zaustavljanje krvarenja i dr.;
2) figurativno: cicija, škrtica, tvrdica.