štranga – značenje


štranga = štranjga (nemački Strang) – pokrajinski: ispleteno debelo uže, konopac.