štranga – značenje

 

štranga = štranjga (nemački Strang) – pokrajinski: ispleteno debelo uže, konopac.