stroboskop – značenje

 

stroboskop (grčki stróbos ’vrtlog’ i skopeîn ’gledati, posmatrati’) – u tehnici: uređaj za izučavanje kretanja tela koje se brzo kreće ili vibrira, tako što se periodičnim osvetljavanjem ili posmatranjem kretanja kroz široke otvore na pokretnom disku postiže utisak da se kretanje usporava ili zaustavlja u pravilnim razmacima.