subjektivan – značenje


subjektivan, -vna, -vno (latinski subiectivus):
1) koji promatra, raspravlja, rasuđuje sa svog stanovišta ili iz ugla sopstvenog interesa;
2) koji nije objektivan, neobjektivan, pristrastan;
3) koji se odnosi na subjekat, koji pripada subjektu, koji sadrži subjekat.