sublimacija – značenje

 

sublimacija (latinski sublimatio):
1) u hemiji: prelazak čvrstog tela u paru bez prolaska kroz tečnu fazu;
2) u psihologiji: nesvesno preusmeravanje primarnih, instinktivnih nagona i potreba prema višim ciljevima;
3) figurativno: oplemenjivanje, uzdizanje, idealizovanje.