subliminalan – značenje


subliminalan, -lna, -lno (engleski subliminal) – u psihologiji: koji se nalazi ispod praga svesti odnosno percepcije; koji neopaženo deluje na psihu.