suficit – značenje

 

suficit (latinski sufficit) – u finansijama: višak prihoda u odnosu na rashode koji je utvrđen nakon obračuna (npr. budžetski suficit).