sufler – značenje

 

sufler (francuski souffleur, prema souffler – šaputati):
1) u pozorištu: onaj koji šapuće tekst glumcima dok glume na pozornici, šaptač;
2) figurativno: onaj koji sugeriše nekome šta da radi, govori itd.

 

suflirati:
1) u pozorištu: obavljati posao suflera, došaptavati glumcima tekst njihove uloge;
2) figurativno: sugerisati nekome šta da radi, šta da govori i sl.