sufler – značenje

 

sufler (francuski souffleur, prema souffler – šaputati):

1) u pozorištu: onaj koji šapuće tekst glumcima dok glume na pozornici, šaptač;

2) figurativno: onaj koji sugeriše nekome šta da radi, govori itd.

 

suflirati:

1) u pozorištu: obavljati posao suflera, došaptavati glumcima tekst njihove uloge;

2) figurativno: sugerisati nekome šta da radi, šta da govori i sl.