sufler – značenje

 

sufler (francuski souffleur, prema souffler – šaputati):
1) u pozorištu: onaj koji šapuće tekst glumcima dok glume na pozornici, šaptač;
2) figurativno: onaj koji sugeriše nekome šta da radi, govori itd.