sumirati – značenje


sumirati (srednjovekovni latinski summare):
1) sab(i)rati, zbrojiti, zbrajati, skupiti, skupljati sve zajedno;
2) (na)praviti zaključak, zaključi(va)ti, sažeti, sažimati.