šund – značenje

 

šund (nemački Schund (literatur), prema Schund – otpadak, škart):
1) loša, bezvredna roba, bofl;
2) u umetnosti: dela bez pravih i trajnih umetničkih vrednosti, nastala povlađivanjem jeftinom aktuelnom ukusu.