supremacija – značenje


supremacija i suprematija (engleski supremacy, francuski suprématie):
1) vrhovni nadzor, vrhovna vlast, naročito pape nad biskupima i crkvama;
2) figurativno: preimućstvo, nadmoć, nadmoćnost, prevlast, prvenstvo.