suptilan – značenje

 

suptilan, -lna, -lno (latinski subtilis):
1) tanan, nežan; emotivan, osetljiv;
2) koji je istančanog ukusa i shvatanja, prefinjen;
3) jedva primetan, nenametljiv;
4) oštrouman, bistar.

 

suptilnost – osobina onoga koji je suptilan ili onoga što je suptilno, nežnost, osećajnost, nenametljivost, prefinjenost.