suptilan – značenje

 

suptilan (latinski subtilis):

1) tanan, nežan; emotivan, osetljiv;

2) koji je istančanog ukusa i shvatanja, prefinjen;

3) jedva primetan, nenametljiv;

4) oštrouman, bistar.

 

suptilnost – osobina onoga koji je suptilan ili onoga što je suptilno, nežnost, osećajnost, nenametljivost, prefinjenost.