tabes – značenje


tabes (latinski tabes) – u medicini: oduzetost, progresivna atrofija jednog dela tela ili čitavog organizma, naročito u kasnim stadijumima sifilisa.