tabloid – značenje


tabloid (engleski tabloid) – senzacionalističke, tračerske novine s mnogo fotografija u boji.