tabu – značenje

 

tabu (engleski taboo):

1) u antropologiji: zabrana da se dodiruju, gledaju ili pominju posvećene osobe ili predmeti, neprikosnovenost;

2) nepisano društveno pravilo kojim se zabranjuje da se govori ili raspravlja o određenim pitanjima; velika, nedokučiva, nepristupačna tajna.

 

tabuizirati = tabuirati – proglasiti nešto za tabu, zabraniti da se o čemu govori ili raspravlja.