tabulator – značenje


tabulator (engleski tabulator) – naziv za tipku na pisaćoj mašini ili kompjuterskoj tastaturi kojom se pomera mehanizam odnosno kursor na određeno rastojanje, radi pisanja tabela ili uvlačenja prvog reda.