tahometar – značenje


tahometar (grčki táchos ’brzina’ i métron ’mera’) – sprava za merenje brzine vozila, brzinomer.