tak – značenje

 

tak (francuski taquet) – štap za bilijar.

 

tak (italijanski tacco):

1) u arhitekturi: potporna greda;

2) u arhitekturi: luk, svod zgrade.