taktika – značenje

 

taktika (grčki taktikē, prema tássein – urediti, postaviti):
1) vojno: veština upravljanja vojnim trupama za vreme bitke i organizacija prebacivanja trupa;
2) vojno: metoda borbe kao deo strategije (defanzivna taktika, ofanzivna taktika);
3) određeni način rada i organizacije za postizanje uspeha u sportu, u privredi i u drugim delatnostima;
4) sračunato, planirano ponašanje radi postizanja nekog cilja ili radi zavaravanja protivnika.

 

taktičar:
1) onaj koji je vešt, umešan u raspoređivanju i vođenju trupa za vreme borbe;
2) onaj koji radi planski, osmišljeno, koji ima smisla za taktiku.

 

taktizirati – držati se određene taktike; postupati oprezno, planski i smišljeno; izbegavati jasne, nedvosmislene odluke.