talamus – značenje


talamus (latinski thalamus):
1) u anatomiji: deo sive moždane mase u bazi velikog mozga, odgovoran za provođenje senzorskih impulsa;
2) u botanici: ležište ploda kod biljaka.