taličan – značenje


taličan, -čna, -čno (turski talih, tali’) – koji je srećan, koga prati sreća.