talit – značenje

 

talit (hebrejski tallīth):

1) svileni ili vuneni šal ukrašen zlatnim vezom koji Jevreji, za vreme molitve u sinagogi, nose oko vrata ili njime pokrivaju glavu;

2) haljina ili košulja koja se oblači pokojniku.