talit – značenje


talit (hebrejski tallīth):
1) svileni ili vuneni šal ukrašen zlatnim vezom koji Jevreji, za vreme molitve u sinagogi, nose oko vrata ili njime pokrivaju glavu;
2) haljina ili košulja koja se oblači pokojniku.