Talmud – značenje

 

Talmud (hebrejski Talmud) – jevrejski zbornik moralnih normi i običaja koji sačinjavaju Mišna (zbirka usmeno prenošenih zakona zabeleženih oko 200. godine) i Gemara (sastavljena mahom od komentara Mišne, nastala oko 500. godine).

 

talmudist(a):
1) Jevrejin koji priznaje Talmud;
2) učenjak koji proučava Talmud.