talveg – značenje


talveg (nemački Talweg) – u geologiji: linija koja povezuje tačke na najdubljim mestima rečnog korita, od izvora do ušća, služi za određivanje plovnog puta i morfoloških svojstava vodotoka.