tanatizam – značenje


tanatizam (grčki thánatos, -izam) – u filozofiji: učenje i verovanje o smrtnosti čovekove duše.