tanatofobija – značenje


tanatofobija (grčki thánatos ’smrt’ i phóbos ’strah’) – u psihologiji: patološki strah od smrti, umiranja.