tangens – značenje

 

tangens (latinski tangens) – u matematici: trigonometrijska funkcija definisana kao odnos naspramne i nalegle katete (u pravouglom trouglu).