tanin – značenje


tanin (francuski tannin) – u hemiji: grupa fenolskih jedinjenja koja se javljaju u kori, lišću i plodovima drveća, kao i u čaju i kafi; ima široku primenu u industriji, posebno za štavljenje kože.