tantijema – značenje


tantijema (francuski tantième):
1) u bankarstvu: određeni udeo, procenat od čiste dobiti koji u preduzećima dobijaju službenici, saradnici, vlasnici i oni kojima to po ugovoru pripada;
2) u trgovini: naknada davaocu od primaoca licence za ugovoreni period;
3) procenat koji pripada autorima od prihoda stečenih izvođenjem, emitovanjem, prikazivanjem njihovih dela.