tapiserija – značenje

 

tapiserija (francuski tapisserie, prema tapis – tepih):
1) u likovnoj umetnosti: ukrasno tkanje, ručno izrađena tkanina velike površine sa slikama ili šarama koja se postavlja na zid;
2) zanatstvo ili primenjena umetnost izrade takvih tkanina;
3) trgovina takvim tkaninama.