tapiserija – značenje


tapiserija (francuski tapisserie):
1) u likovnoj umetnosti: ukrasno tkanje, ručno izrađena tkanina velike površine sa slikama ili šarama koja se postavlja na zid;
2) zanatstvo ili primenjena umetnost izrade takvih tkanina; trgovina takvim tkaninama.